Philippe Cousson
26 rue de Pré Ventenet
FR-86340 Nouaillé Maupertuis


tel +33 (0) 49 46 80 21
<philippe()sfr.fr>


naskighinta en 1953 en Poitiers (FR)
altlerneja bibliotekisto
membro de la Reformita Eklezio en Poitiers
nepastora predikisto
redaktoro de Dia Regno (1989/2004)
prezidanto de KELI (2004/...)