INTERNACIA KAMPANJO POR SOLIDARECO KUN BLINDULOJ

ESPERANTISTOJ ESPERIGAS ESPERANTOJN

Agado E3 naskighis en 1966.Ghin iniciatis s-ano Jacques TUINDER rezulte de informado flanke de nederlanda Fondajho Prof.D-ro H.J.M.WEVE, kies tiutempa celo estis adoptigi operacieblajn blindulojn en Orienta Afriko. En novembro 1966 li alvokis la esperantistaron kunlabori por „esperigi esperantojn ”. Kaj post tio la simbolo E3 farighis vaste komprenata kaj konata.
E... estas esperantisto,uzanto de la lingvo de D-ro ZAMENHOF
E.... estas esperigi
E ....estas blinda au okulmalsana kunfrat(in)o, homo ne vidanta sed esperanta (re)akiri vidpovon.
Agado E3 celas montri efektivan solidarecon kun homoj blindaj kaj malforte vidantaj lau la spirito kaj ekzemplo de D-ro L.L.ZAMENHOF.
Agado E3 forte batalas kontrau fenomeno absurda: milionoj da homoj vivas inter ni, kiuj estas senbezone, nenecese, eviteble vidhandikapitaj. Ni povus al ili (re)doni vidkapablon, se ni vidus ilin kaj ilian sorton.

Aktie ZIENDEROGEN (internacilingve Agado EVIDENTE)

Aktivinte dum preskau tridek unu jaroj kiel privata persono, kiu chion faris proprakoste en sia libera tempo, finfine - la 30-an de septembro 1996 - Aktie ZIENDEROGEN (internacilingve Agado EVIDENTE) farighis oficiala kaj notarie registrita fondajho. Feliche ankau la nova nomo instigu esperantistojn kunagadi,char ghi entenas denove la 3 literojn E: E-vid-E-nt-E!
(Nau el dek helpantoj de Jacques TUNIDER parolas au almenau komprenas lian gepatran lingvon. Tio finfine estis la kauzo, ke la eksa E3-agado baptighis per pli komprenebla nederlandlingva nomo ZIENDEROGEN (=EVIDENTE). E3 ja evidente estas enigma volapukajho por chiu nederlandano neesperantista!)

VERA KAJ JACQUES TUINDER

Ili ambau emeritighis kaj nun gevolontulas, kvankam sur malsamaj terenoj.

VERA

Shi estas aktiva jogo-instruistino, servas al plijaraghuloj kaj gravedulinoj, kaj estas aktiva en porvirina pacomovado kaj la ekumena bazogrupo, al kiu apartenas la edzoparo.

JACQUES

Dum du tagojn semajne li libervole dejhoras en benediktana monahhejo, kie li aktivas kandelfariste, pordiste, kunkuirante, gastigante, ktp.Ankau aliloke li servas volontule, nome en ekologia bonfara revendejo kune kun la organiazajho „Sovagaj Anseroj ”, la plej granda sponsoro de ‘Evidente ’, kiun li 1966 iniciatis kaj la lastajn jarojn prezidis.
1990 lau decido de UEA li ricevis la premion Onisaburo Deguchi kiel fondinto kaj motoro de la Agado E3.
1998 per la kavalira ordeno „Ridder in de Orde van Oranje Nassau ” li estis honorigita.
AMBAU geavas trifoje.
Jacques forpasis la 18-an de junio 2011.

NUNAJ PROJEKTOJ: en Albanio (instituto por blindaj infanoj); en Bulgario (rekapabliga centro por vidhandikapuloj kaj laborejo por mebloriparado; Srilanko (helpo al du blindulejoj kaj al optikejo). Por Tajlando ekzistas planoj por maljunulejo por vidhandikapuloj kaj profesiiga (mezgrada) lernejo por geknaboj blindaj kaj malforte vidantaj.

AKTUALE: vizito kun du optikistoj al la ekonomie plej malricha lando de Europo, Moldavio (17-28 septembro 2002). Ni helpos al centoj da infanoj kaj maljunuloj per okulvitroj kaj sponsoros operacion de 110 pacientoj, kies nomoj trovighas sur listo ricevita de la Asocio de blinduloj en la chefurbo.Unu operacio kostos ch. 200 euroj.
En preskau chiuj evolulandoj ekzistas enorma problemo: blindeco. Temas pri 40 milionoj da blindaj homoj, el tio 80% en la tria mondo. La blindeco de tri el kvar blinduloj estas evitebla, t.e.preventebla (ekz.per havigo de A-vitamino) au kuracebla (ekz. enplantado de artefarita lenso che kataraktulo). Ni Esperanto-amikoj ofte plendas pri blindeco flanke de la mondo rilate al nia celo, ke la homaro apliku komunan duan lingvon por egalrajte partopreni la mondvastan komunikadon kaj kulturon.Chu ni povas permesi al ni blindecon de la koro, se temas pri evitebla blindeco de la okuloj? Cetere la farita praktika helpo estas bona propagando por Esperanto!

Stichtung Zienderogen (Bonvolu atendi la novajn adresojn kaj ne uzi tiujn)
Tel.kaj faksilo:+31 (0)251231941
Henegouwenlaan 35
NL-1966 RH Heemskerk
retposto: vera.jacques@casema.nl
Postbanka konto:10.20.100
UEA-konto:jajt-s.