52-a KELI-kongreso

KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia) organizos sian 52-an Kongreson inter la 3-a kaj 10-a de augusto 2002 en Berekfürdö, proksime al Karcag-Debrecen, en Hungario. Informoj kaj alighilojn petu de Irén BAGI, Budapest, Baross út 54/b H-1201 au de Éva Farkas-Tatár, Budapest, Dohány utca 36, H-1077,< Farkas-Tatar_Eva@externet.hu>.

La temo de nia Kongreso estos LIMOJ. En niaj landoj novaj cirkonstancoj, proksimigho al Europa Unio lanchis multajn problemojn ne nur en la politiko sed tre profunde ankau en la animoj. Ni pensas, ke ni kristanoj devus klare vidi, kie ni havas limojn en kompetenteco, sed ankau tion, kie ni tro frue retirighas dirante, ke tio ne koncernas nin. Do ni pensis, ke ni devus pliprofundighi en nia spirita vivo, en la "senlima" amo de nia Sinjoro kaj tiel plifortighi en la amo al niaj proksimuloj.

Karaj gefratoj!

Por temo de la kongreso ni elektis la vorton

LIMOJ

Nun kiam en la mondo malnovaj eksteraj limoj shajnas malaperi, sed aliflanke novaj estas levighantaj; ni trovas tre grave, ke ni kristanoj per spiritaj bataliloj luktu kontrau chiuspecaj suspektemo, antaujughoj, jhaluzo inter la kunfratoj. Char mi pensas, ke chi tiuj bariloj en la animoj estas ech pli dangheraj ol la eksteraj. Ni esperas, ke che la lumo de la Sankta Spirito ni ekvidos, kie ni tro frue mallevas la barierojn au kie vere estas limigita nia kompetenteco.

Ni shatus pliprofundighi en nia animo, plifortighi en nia alvokigho kaj tiel proksimighi al la deziro de nia Sinjoro Jesuo Kristo „por ke ili chiuj estu unu.” (Joh. 17,21)

Ni petas vin en tiu spirito ankau vi prepartu vin por nia kunestado! Jen kelkaj partoj el la Sankta Skribo pri kiuj meditante atentu kion la Spirito diros kaj komisios al vi. Jes. 43;18-19, Jes. 49; 6, Joh. 10; 16,La Agoj 10; 34-35, Ef. 2;11-22. En frateca etoso ni deziras „ke estu inter ni reciproka kuraghigo, per la komuna fido egale via kaj mia.” (Rom. 1,12)

Kun sincera amo salutas kaj atendas vin la Loka Kongresa Komitato:

Irén Bagi                       Elizabeta Kaszab                      Eva Farkas-Tatár