KELI kaj DIA REGNO

La Esperantlingvaj Diservoj dum izolado : 29-03-2020 26-04-2020 31-05-2020 09-08-2020 03-10-2020 31-10-2020 29-11-2020 25-12-2020 04-04-2021 24-05-2021 31-10-2021 24-12-2021 02-03-2022 17-04-2022 24-12-2022 09-04-2023

Memorante al Éva Farkas

INTERNACIA KAMPANJO POR SOLIDARECO KUN BLINDULOJ

Preĝlibreto de Jelly Koopmans :
unu jaro da ĉiutagaj preĝoj (pdf)

Google en Esperanto

Littérature chrétienne en Espéranto / Kristana literaturo / Christian Literature in Esperanto

Kontaktoj

DIA REGNO, 1999

Indekso

Aktualaĵoj
809, p.2; Infandesegnaĵoj kiel interkultura ligilo; Smidéliusz, Katalin
809, p.3; Ĉu en laboro paca ni laciĝas?; Tuinder, Jacques
809, p.5; Novaĵletero de E-vid-E-nt-E; Tuinder, Jacques
810, p.5; Populara televida kampanjo nin apogos!; Tuinder, Jacques
811, p.2; Fondaĵo Evidente informas; Tuinder, Jacques
811, p.8; Aperis vera pacludo kiu baptighis "Metapontum"; Tuinder, Jacques
813, p.3; Dankon al la Nederlandaj "Sovaĝaj Anseroj"; Tuinder, Jacques
813, p.6; Pozitivaj aludoj en ĵurnalo; Burkhardt, Adolf
813, p.7; Tena - hejmo en Mezeŭropo - en la japana; Interredaktore
813, p.8; Ĉe la sojlo de la jubileo...; Letowski, Maciej / Pettyn, Andrzej
814, p.2; ELTE-universitato invitas aliĝi;
814, p.2; SAT alvokas donaci por la nova eldono de PIV; Heroldo komunikas
814, p.8; Senŝulda starto favore al la ekonomie plej...; Tuinder, Jacques / Cousson, Philippe
815, p.2; Esperanto - das neue Latein der Kirche;
815, p.3; Ĉefministra vizito en Gliwice; Mandrak, Stanislaw
815, p.7; Senkatenigi la modernajn sklavinojn; Tuinder, Jacques
817, p.2; Redaktora bileto; Cousson, Philippe
817, p.7; Reta radio el Koreio; Ma, Young Tae
817, p.8; Aliĝu al internacia movado por kulturo...;

Diversaĵoj
810, p.2; Korespondpeto; Petrenko, Tanjo
810, p.6; Por la junuloj, kial lerni Esperanton?;
810, p.8; La ĉiumonata situacio de la redaktoro...; Cousson, Philippe
811, p.3; Ĉu miraklo? : Eĉ kuracistoj konsterniĝis...; Kaiz, Petro
811, p.6; Indeksado de revuoj; Cousson, Philippe
812, p.6; Mi estas verkistino...; Zybura, Urszula
813, p.2; Anglastila ŝerco; Hall, Kathleen
813, p.2; Ni jubileu kaj gratulu; Cousson, Philippe
815, p.3; Deziras korespondi; Ikonomi, Aleksander
816, p.2,7; Redaktora bileto; Cousson, Philippe

Historio
812, p.3; Intervjuo kun Tini Putto; Putto, Tini / Hordijk, Leen
814, p.2; Karmen kaj aliaj rakontoj...; Cousson, Philippe
816, p.5-6; Hodler, Esperantismo kaj malŝovinismo; Münger, Marilu
816, p.7; Pri la slavona lingvo; Bartovska, Marie

Kongresoj
809, p.6; Listo de la aliĝintoj, Gliwice, Pollando;
809, p.7; La mankantaj tagoj; Smits, Simon
811, p.7; Grava sciigo pri pagado;
811, p.7; Listo de aliĝintoj (30/1/1999);
812, p.4-5; Gliwice : Kion vi mistrafos, se...; PEA-filio en Gliwice
812, p.6; Listo de la aligintoj...;
813, p.7; Invito al la interreligia kunveno dum la...; Coffinet, Eric
814, p.2; Ekumena Diservo dum la U.K.;
814, p.2; Tagordo por la jarkunveno de KELI; van Dijk, Els
814, p.3; Listo de la aliĝintoj (15/04);
815, p.2; Invito al interreligia kunveno; Hofmann, Gerhard
816, p.7; Rezolucio de la 84-a Universala Kongreso...;
817, p.3; Kongresaj impresoj de 14-a ekumena...; van Dijk, Els
817, p.4-5; Bela artplena renkontiĝo en la memoro; Smits, Simon
817, p.6; Raporto pri la fakkunsido de KELI dum la UK..; Krüger, Siegfried

Kristanismo
813, p.2; Stuttgart : Kirchentag : Vi estas la salo...; Burkhardt, Adolf
816, p.10-11; Travivaĵoj en kaj kutimoj de Rusa Ortodoksa..; Udalova, Irina
816, p.8-9; Ekumenismo en Francio nune : elementoj; Cousson, Philippe
817, p.8; Charta Oecumenica : Kunlaboro de la...; BIP / Cousson, Philippe

Movado
809, p.8; La novjara bileto de la prezidanto; Burkhardt, Adolf
810, p.6; Kunlabore trans movadaj limoj; Enderby, Kep
810, p.7; Informilo por interlingvistoj; CED
810, p.7; Monato havas denove redaktoron;
811, p.2-3; Ricevitaj revuoj; Cousson, Philippe
811, p.5; Kvara Tutamerika Kongreso; Maxey, Bill
811, p.6; Ĝustigo pri kotizoj;
812, p.2; Normala ritmo revenis Ĉhe Koresponda Servo...;
812, p.2; Poŝtkartoj por Glivicea jubileo; Mandrak, Stanislaw
812, p.6; Marjorie Boulton en la deka malferma tago...;
812, p.7; Ekumena liturgia libro; Burkhardt, Adolf
813, p.4-5; Sekretaria jarraporto pri la jaro 1998; van Dijk, Els
813, p.5; Esperanto-Misio; Leja, Kazimierz
813, p.6; Kion signifas raumismo; Heroldo komunikas
813, p.7; Finnlando - kultura Ĉeflando de Esperantujo..; Ritamäki, Anna
814, p.3; La KELI-insigno; Krüger, Siegfried
814, p.4-5; Financa raporto 1998; Hordijk, Leen
815, p.3; Greziljono ne mortis; Cousson, Philippe
815, p.3; Raporto pri la prelegoj Ĉe Rotario...; Penet, Guy
815, p.6; Redaktora raporto; Cousson, Philippe
815, p.8; Kiuj ni estas?; Picasso, Marco
817, p.6-7; Kiuj ni estas? Komentante kaj dialogante...; Zecchin, Armando

Nekrologo
810, p.4; Persona rememoro al Jelly Koopmans; van Dijk, Els
812, p.6; Nekrologo de Mien van Keulen; van Dijk, Els
813, p.2; Funebro (ŝperling); Polnicky, Pavel

Poezio
810, p.7; Rememori; Ghandi, Mahatma / Tuinder, Jacques
814, p.6; Laudu Lin, suno, luno kaj planedoj; Kepler, Johannes / Tuinder, Jacques
814, p.7; Konkurso pri rondkantoj en Szombathely;
816, p.16; Meditado pri la kruco; Harms, Gudrun / Sigmond, Julia
816, p.4; Mi kredas je la Sankta Spirito; Zink, Jörg / Krüger, Siegfried
Recenzo
812, p.6; La Tria testamento, la eterna mondbildo; Martinus / Najbaro, Bruno
814, p.6; Valora libro : Mia pado; Berveling, Gerrit / Burkhardt, Adolf

Teologio
809, p.4-5; Ne ĉiuj anĝeloj havas flugilojn; Nordenstorm, Leif
810, p.2-3; La kvara vorto; Harler, Edwin
810, p.3; Pri Jesuo, nia advokato; Budden, David
810, p.4-5; Ekumena Diservo gvidata de Jelly Koopmans...; Koopmans, Jelly
811, p.4-5; Ne stumblu sur la Biblio; Zecchin, Armando
811, p.4-5; Superrigardo al la Malnova Testamento;
812, p.7; Marĝene de Makabeoj; Berveling, Gerrit
812, p.8; Apokrifoj au Duakanonaĵoj; Berveling, Gerrit
813, p.3; Kaŝtanoj kaj parazitoj; Eason, Heather
814, p.6; La saĝeco de Dio : unu bildo en duakanonaj...; Berveling, Gerrit
815, p.4-6; Al la Galatoj; Berveling, Gerrit
816, p.11-14; Malfacilaĵoj en la kredo nune; Zielonka, Jozef
816, p.15; Unu semajno kun Qohèlet; Zecchin, Armando
816, p.3-4; Al la Filipianoj; Berveling, Gerrit