KELI kaj DIA REGNO

La Esperantlingvaj Diservoj dum izolado : 29-03-2020 26-04-2020 31-05-2020 09-08-2020 03-10-2020 31-10-2020 29-11-2020 25-12-2020 04-04-2021 24-05-2021 31-10-2021 24-12-2021 02-03-2022 17-04-2022 24-12-2022 09-04-2023

Memorante al Éva Farkas

INTERNACIA KAMPANJO POR SOLIDARECO KUN BLINDULOJ

Preĝlibreto de Jelly Koopmans :
unu jaro da ĉiutagaj preĝoj (pdf)

Google en Esperanto

Littérature chrétienne en Espéranto / Kristana literaturo / Christian Literature in Esperanto

Kontaktoj

DIA REGNO

INDEKSO POR LA JARO 1998

Aktualaĵoj
Albanio: Interreligia solidareco. - Mazini, Bardhyl. - 798, p.5.
Koncize el la koro de Europo. - Pokorny, Josef. - 799, p.7.
Islamo en Ĉinio. - Hsu Chungmu. - 799, p.7.
Tamilaj infanoj vidhandikapitaj bezonas nian helpon. - Tuinder, Jacques. - 801, p.2.
La Biblio en 2197 lingvoj. - . - 801, p.3.
Al islamo: preĝi, misii?. - Pokorny, Josef. - 804, p.2.
Vizito al Latvio. - Ahlrén, Ake. - 804, p.7.
Du lingvoj samtempe. - Hayward, Peter. - 804, p.7.
En Albanio kaj Srilanko. - Tuinder, Jacques. - 804, p.8.
Kial "nenecesa blindeco" estus necesa?. - Tuinder Jacques. - 805, p.8.
Ankaŭ jugoslavoj volas vidi. - Tuinder, Jacques. - 805, p.8.
Allez la France!. - Cousson, Philippe. - 806, p.8.

Diversaĵoj
Deziras korespondi. - Johnson, Bello. - 797, p.2 .
Alvoko de la Nobel-premiitaro por la paco. - Tuinder, Jacques. - 797, p.7.
Deziras korespondi. - Fwambi N'kanga, Johano / Lacarrière, Martine. - 798, p.3.
Redaktora bileto. - Cousson, Philippe. - 799, p.6.
Kiel faksperte kontroli kompostajhon. - Golden, Bernard / Cousson, Philippe. - 799, p.8.
"Ĝirafa lingvo" kiel senperforta komunikilo. - Tuinder, Jacques. - 800, p.8.
Oazo en la dezerto. - Shortland, Ena. - 803, p.7.
La sindromo de la jaro 2000. - Harler, Edwin. - 806, p.8.
Projekto TETH : pri kio temas? Kion fari?. - Cousson, Philippe. - 807, p.2.
Kiel ne troviĝi en enciklopedioj : Helen Keller (1880-1968). - Tuinder, Jacques. - 808, p.3

Historio
La ciganoj, misteroj kaj suferoj. - Cousson, Philippe. - 799, p.5,8.

Kongresoj
Junulara Ekumena Tendaro 1998. - Eichkorn, Bernhard. - 797, p.3.
Provizora programo. - . - 798, p.8.
[listo de] aliĝintoj. - . - 798, p.8.
Dua listo de aliĝintoj. - . - 800, p.3.
Tria listo de aliĝintoj. - . - 801, p.3.
13-a Ekumena Esperanto-Kongreso. - Cousson, Philippe. - 802, p.2.
Tagordo por la jarkunveno de KELI. - . - 803, p.2.
Listo de aliĝintoj (24/06/1988). - . - 803, p.2.
Tre rapida raporto el Francio. - Cousson, Philippe. - 805, p.3.
Sabato, 25-an de julio 1998. - Tuinder-Dekker, Vera. - 805, p.3.
Dimanĉon, la 26-an. - Rehm, Britta. - 805, p.4.
Nantes, lunde la 27-an de julio. - Landfors, Mats. - 805, p.4.
Nantes, la 28-an de julio 1998. - Dercks, Gerda. - 805, p.5.
30-a de julio 1998. - Hanke, Astrid. - 805, p.5.
La kristanaj kunvenoj en Montpellier dum la U.K.. - Rehm, Britta. - 805, p.6-7.
Protokolo de la jarkunveno de KELI en Nantes, 30/7/1998. - Rehm, Britta / Farkas Éva. - 806, p.4.
Esperanto en Taizé, elreviĝoj kaj sukcesoj. - Matthias, Ulrich. - 806, p.5.

Kristanismo
La Edikto de Nantes. - van der Pauw, Louise. - 797, p.4.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). - Krüger, Siegfried. - 797, p.4-5.
Kio post kvar jarcentoj? La Edikto de Nantes kaj ni. - Cousson, Philippe. - 802, p.8.
Ĉu uzeblas esperanto en la ortodoksia (pravoslava) eklezio?. - Kuzmenko, Larissa. - 803, p.6.
La abato Paul Couturier (1881-1953). - Boschin, Serio. - 807, p.6-7.
Disiga au komuna liturgia lingvo. - Schaeffer, Karl-Heinz. - 807, p.7.
1999: "jaro de la Biblio". - Veit, Jerald. - 807, p.8.
Okulvitroj de ekkonscio. - Karkiainen, Anja. - 807, p.8.

Letero
Marszalkowski, Andreo. - 797, p.6.
Kontribuo al diskuto. - Krüger, Siegfried. - 798, p.3.
Kiu misuzis? : Respondo al la respondo. - Zielonka, Jozef. - 800, p.4-5.

Lingvo
Esperanto: vivanta lingvo. - Bartovská, Marie. - 799, p.2.
Nuntempa uzado de la etnonimo "cigano" kaj kelkaj anstatauajhoj. - Golden, Bernard . - 799, p.4-5.

Movado
Ne rezignacii, sed kuraĝi. - Burkhardt, Adolf. - 797, p.6-7.
Antauen al ŝancoj kaj defioj. - Lee Chong Yeong. - 797, p.8.
Pasporta Servo 1998 aperis. - Ederveen, Derk. - 798, p.2.
Esperanto-Misio serĉas kunlaborantojn!. - Leja, Kazimierz. - 798, p.3,5.
Esperanto en 1997. - Korĵenkov, Aleksander. - 798, p.4-5.
Esperanto kaj filozofio. - Sobol, Boguslaw. - 798, p.6.
Ni diru nur la veron! Kaj ne fantaziajn ciferojn. - Kvakland, Torstein. - 798, p.6.
Al unu lingvo en Europa Unio?. - Maul, Stefan. - 798, p.7.
KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia). - Burkhardt, Adolf. - 798, p.7.
Ni diru nur la veron! Respondo al la artikolo de Torstein Kvakland. - Tuinder, Jacques. - 799, p.3.
Homaj rajtoj sub premo : TEJO-seminario en Euskio. - . - 799, p.3.
Blindula Esperanto songazeto. - Pettyn, Andrzej. - 799, p.3.
Dankvorto al subtenantoj de Evidente. - Tuinder, Jacques. - 799, p.6.
Adopta kaso en 1997. - Krüger, Siegfried. - 800, p.3.
Esperanto-Misio. - Leja, Kazimierz. - 800, p.3.
Bondeziroj per Esperanto. - Heroldo de Esperanto. - 800, p.3.
Marŝi norden tra Europo. - Valente, Giuseppe. - 800, p.6.
Kvar magistraj disertacioj pri Esperanto. - Fighiera, Giancarlo. - 800, p.6-7.
[FAME-fondajho]. - Maul, Stefan. - 800, p.7.
30-jara tradicio de someraj Esperanto-studsemajnoj en Jyväskylä, Finnlando. - . - 800, p.7.
Sekretaria jarraporto pri la jaro 1997. - van Dijk, Els. - 801, p.4-5.
Financa raporto. - Krüger, Siegfried / Hordijk, Leen. - 801, p.6-8.
En ĉiu areto da cindro mi serĉas proksimulon. - . - 801, p.8.
La Kvintezo: Ĉarto de la esperanta civito. - . - 801, p.8.
Nederlanda ceremonio. - Tuinder, Jacques / Tuinder-Dekker, Vera. - 802, p.7.
Por kristana revuo en Esperanto. - Cousson, Philippe. - 803, p.8.
Informi pri Esperanto. - Hanke, Astrid. - 805, p.6.
Noto de la redaktoro. - Cousson, Philippe. - 807, p.2.
Forumo por la Esperanta civito. - . - 807, p.3.
Ĉu asocio, movado, komunumo, civito?. - Tonkin, Humphrey. - 807, p.3-5.
La pola radio dum vintraj horoj. - Pettyn, Andreo. - 807, p.5.
Esperanto en internacia terminologiscienca konferenco.- 808, p.5.

Nekrologo
Nekrologo (Karin Larsson). - Lundkvist, Arne. - 797, p.2.
Nekrologoj (Jaap Rietdijk, Karl-Erik Eriksson). - van Dijk, Els / Lundkvist, Arne. - 800, p.2.
Nekrologo (Nora Moerbeek-Bartels). - Tuinder, Jacques. - 801, p.3.
Nekrologo (Anna Sandgren). - Lundkvist, Arne. - 805, p.7.
Anna Alamo-Sandgren mortis. - Ahlrén, Anna-Lisa. - 808, p.2.
(Jelly Koopmans). - 808, p.7.

Poezio
Tion mi deziras al vi. - Krüger, Siegfried. - 797, p.3.
Ĉio preterpasas. - Tuinder, Jacques / Tzau Tau Jau. - 797, p.3.
Memorpoemo pri Mervyn. - Hsu Ghungmu. - 798, p.8.
Inter la ŝtonoj. - Tuinder, Jacques / Frisotti, Hector. - 799, p.6.
Kion celu riĉeco?. - Tuinder, Jacques. - 800, p.5.
Reconcile - Let us hear. - Tuinder, Jacques. - 802, p.2.
Kiuj gazetoj?. - Morgenstern, Christian / Burkhardt, Adolf. - 802, p.7.
Kiel troviĝas homoj kantantaj. - Herzberg, Abel/ Tuinder, Jacques. - 803, p.2.
Rabeno. - Tuinder, Jacques. - 805, p.2.
Kongrese kaj gratule. - Shortland, Ena. - 806, p.2.
Mi kredas, mi ne kredas. - Tuinder, Jacques. - 806, p.7.
Sonĝo. - 'Sigmond, Julia. - 807, p.5.
Ludado apud riverbordo. - Tuinder, Jacques. - 807, p.7.
Ŝipeti rekte tra maro da fajro. - Zelda / Tuinder, Jacques. - 808, p.5.

Teologio
Blovu la Sankta Spirito de l' interkompreno. - Viggen, Birger. - 797, p.5.
Kiam kaj kiomfoje oni devas celebri memorigan paskan vespermanĝon. - Pimenidis, Athanasios. - 800, p.4.
Soldatoj kaj ambasadoroj de Kristo. - Oluwabunmi, Osho-Davies. - 800, p.5.
Al la Korintanoj 1. - Berveling, Gerrit. - 802, p.3-6.
Al la Korintanoj: daŭrigo. - Berveling, Gerrit. - 803, p.3-5.
"Ne per militistaro kaj ne per forto, sed nur per mia spirito, diras la Eternulo Cebaot". - Baumgart, Lothar. - 803, p.7.
Al la Korintanoj 2. - Berveling, Gerrit. - 804, p.3-6.
La rifuĝinto. - Tuinder, Jacques. - 804, p.8.
Al la Korintanoj 2 (daŭrigo). - Berveling, Gerrit. - 805, p.2.
La savo... per graco.... - Cousson, Philippe. - 806, p.3.
Pri la Triunuo. - Martin, Alain G.. - 806, p.6-7.
Estu forta kaj kuraĝa!. - Tuinder, Jacques. - 808, p.4-5.